Tuinpark "Dijkzicht"
Tuintaxatie
Uitleg Taxaties TUINEN

Wat doet de taxatiecommissie tuinen?
Zodra een tuin bij het bestuur is opgezegd, krijgt de taxatiecommissie tuinen het verzoek van het bestuur om de tuin te taxeren.
Wat houdt de taxatie in?
In overeenstemming met het taxatieformulier van de Bond van Volkstuinders wordt de prijs bepaald van de bomen, struiken en planten, het gazon en de waterplanten in redelijk goede staat. Hagen alleen indien duidelijk is dat deze bij uw tuin horen. Vaste kruiden worden gerekend als vaste plant.
Wat wordt niet getaxeerd?
Heggen aan het pad
Stenen of houten afscheidingen
Schoeiingen en schuttingen (deze vallen onder de bouwcommissie), decoratiemateriaal of potten.
Bollen en eenjarige planten of groenten.
Dode en storende scheve bomen, bijv. over een pad
Bomen die moeten worden verwijderd, bijv. omdat ze in een andere boom zijn uitgezaaid, schade aan de bebouwing veroorzaken, enz.
Wordt bij de taxatie rekening gehouden met de tijd en de mankracht die ik aan mijn tuin heb besteed?
De tuin wordt getaxeerd zoals die er op het moment van taxeren bij ligt. De staat van de tuin is een afspiegeling van uw bereidheid om jaar in jaar uit tijd en mankracht aan de tuin te besteden.
Wat maakt mijn tuin meer of juist minder waard?
De grootste minpunten zijn woekerende bamboes en woekerende wortelonkruiden als zevenblad (ook wel hanenpoot of drieblad genoemd), kruipende boterbloem, heermoes, wilde braam, akkerwinde. Hoe mooi en natuurlijk u dit ook mag vinden, voor een nieuwe tuinder met mogelijk andere opvattingen, kost het verwijderen ervan veel tijd en mankracht.
Afhankelijk van de mate waarin deze door de tuin woekeren, wordt hiervoor een bedrag op het totaal in mindering gebracht.
Voor alle duidelijkheid wat plaatjes van deze wortelonkruiden:
Uw tuin is echter meer waard als duidelijk blijkt dat die goed verzorgd is (geweest), er sprake is van een zo gevarieerd mogelijke beplanting, de tuin door het ontwerp en de opbouw een prettige sfeer ademt en diervriendelijk is ingericht.

Wat moet ik doen als ik er nog planten wil uithalen maar wil wachten tot het laatste moment?
U kunt dit aangeven door een fel gekleurd draadje of touwtje aan een tak te binden. Die planten, struiken of bomen worden dan niet mee getaxeerd.

Wat kan ik doen als ik het niet eens met de taxatie?
Hieronder volgt een voorbeeld van het taxatieformulier van de Bond van Volkstuinder waarop de taxaties zijn gebaseerd. Eventueel kan vr de taxatie via het bestuur advies worden ingewonnen. De taxatie wordt binnen een maand na opzegging door twee personen met ervaring en kennis van zaken verricht. Op het taxatierapport worden zoveel mogelijk details vermeld en eventuele adviezen voor uw opvolger. Bij twijfel vindt nader overleg plaats met andere deskundigen of met het bestuur. Na inlevering van het taxatierapport aan het bestuur kan daar dan niet meer over worden gediscussieerd, maar u kunt wel - tegen betaling - een hertaxatie aanvragen bij de Bond van Volkstuinders.
Zevenblad
Akkerwinde
Heermoes
Boterbloem
Wilde braam
Maar natuurlijk hopen we dat u nog lang en met veel plezier op Dijkzicht zult blijven tuinieren.
Marga Greuter en Marja Vreeswijk - Tuintaxatiecommissie Dijkzicht
Tuintaxatier Formulier 2014
Download hier Tuintaxatie Formulier BVV 2014