Tuinpark "Dijkzicht"
Verzekering
Verzekering
De inboedel en opstal verzekering die u (bijna) allen heeft is een collectieve verzekering die we via de BVV afsluiten. De correspondentie verloopt via uw bestuur, in ons geval via het secretariaat of de mail.

Via het bestuur krijgt u een schadeformulier uzelf invult en ondertekend. Bij inbraakschade stuurt u dit en het proces-verbaal van de politie naar de verzekeraar. Het schadebedrag (indien van toepassing, minus eigen risico) wordt naar de rekening van Dijkzicht overgemaakt. Het bestuur maakt het over naar u, maar alleen als we ook een kopie schade formulier hebben terug ontvangen.
Glasschade afhandeling loopt wel via het bestuur.
Hieronder de belangrijkste voorwaarden op een rij.
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde.
Het huisje en de schuren en kassen zijn verzekerd voor herbouwwaarde. De waarde hiervan is bepaald en wordt geïndexeerd. U heeft in 2014 een taxatierapport ontvangen.

Er geldt een eigen risico €45 per gebeurtenis bij storm, inbraak en vandalisme schade.

Verzekerde gevaren:
  
·schade door brand en ontploffing.
Uitgezonderd brand die gevolg is van doorbranden van elektrische apparatuur
·schade door inbraak,vandalisme, storm en glasbreuk.
Bij inbraak moeten er sporen van braak zijn anders heet het vermissing en dat is niet verzekerd.
Fietsen,bromfietsen,sieraden, geld en waardepapieren vallen niet onder de dekking
Bij glasschade wordt alleen onversierd glas vergoed.

Zonnepanelen , schotelantennes  zijn niet standaard meeverzekerd
Beeld en geluidsapparatuur zijn alleen van 1 april tot 1 oktober verzekerd.  De dekking van elektrisch gereedschap is beperkt tot 10% van het verzekerd bedrag van de inbraakverzekering.
U bent extra verzekerd voor schade aan tuinaanleg en bestrating tot 10% van het verzekerd bedrag. Ook is er een vergoeding voor opruimkosten na schade.

Wilt u de algemene voorwaarden helemaal doorlezen dan kunt u die vinden op de site de BVV bij verzekeringpolis tuinhuisjes.